Opleidingen

De rol van leidinggevenden in het AMD-beleid

Herkennen en omgaan met alcohol, medicatie en drugs.

Leidinggevenden hebben een sleutelfunctie binnen het AMD-beleid. Het is echter niet vanzelfsprekend om op een degelijke en onderbouwde manier te handelen. Tijdens deze opleiding bieden we kennis, inzicht en leren we de cursisten omgaan met praktische tools die op maat worden uitgewerkt.

In deze opleiding

 • Kennischeck bij leidinggevenden
 • Productinformatie van courant voorkomende stoffen
 • Aan de slag: checklist voor leidinggevenden
 • Aan de slag met de bedrijfseigen procedure
 • Interactieve casusbespreking

Aanpak

 • Volledig op maat uitgewerkt
 • Interactief
 • Steeds refererend naar het veiligheidskader
 • Ruimte voor inbreng cursisten
 • Aandacht voor moeilijkheden en bezorgdheden

Doel / De cursist

 • kan zijn rol schetsen binnen het AMD-beleid
 • kent de procedures, regelgeving, hulpverlening van het AMD-beleid
 • kent de belangrijkste effecten, gevolgen en wetgeving van courant voorkomende stoffen
 • kan het beleid in de praktijk toepassen vanuit zijn rol als sleutelfiguur
 • kan via tools een betere inschatting maken van het veiligheidsniveau (dat door mogelijks gebruik in het gedrang komt)

Wettelijk kader

 • Codex Welzijn op het werk
 • CAO 100


Terug

Docent

Preventieadviseur niveau 2

Duur

3.5 a 4 uur

Tussenkomst

KMO-portefeuille
Diverse sectorfondsen

Prijs

Gesloten aanbod:
Volgens offerte
Contacteer ons