Opleidingen

NIEUW: opzetten gezondheidsbeleid via bedrijfscoach (project Vlaamse Overheid)

PROJECT VLAAMSE OVERHEID
De Vlaamse Overheid erkende over gans Vlaanderen een select groepje coaches die aan de criteria voldoet om deze methodiek te leiden.

Alert! is trots dat gezondheidscoach Ann-Sophie tot dit groepje behoort.
Contacteer haar indien u wilt samenwerken met een super gemotiveerde coach die ongetwijfeld de medewerkers zal meekrijgen.

In deze opleiding

  • Intake: Bij het intakegesprek gaat de coach samen met het bedrijf na wat de motivatie, intentie is. Er wordt tevens een beeld gevormd van de aandachtspunten in de onderneming.
  • Begeleiding 1: De coach gaat altijd SAMEN met de onderneming aan de slag. De hoofddoelstelling van dit aspect is het creëren van een draagvlak, en het voeren van transparante en motivationele communicatie.
  • Begeleiding 2: SAMEN met voortrekkers, ambassadeurs gaan we de noden en behoeftes duidelijk inventariseren. Dit gebeurt via een duidelijke methodiek en zorgt er voor dat iedere begeleiding een traject op maat wordt.
  • Begeleiding 3: Na het in kaart brengen van de noden wordt een actieplan opgesteld voor de onderneming. Een actieplan dient ambitieus, haalbaar, positief en aantrekkelijk te zijn voor de werknemers. Het doel is dat de onderneming zelf aan de slag kan gaan met het plan. Voor het uitvoeren van de actiefase kan uiteraard beroep gedaan worden op partners, deze keuze is vrij en valt buiten het project.
  • Begeleiding 4: Begeleiding 4 is een evaluatie- en bijsturingsmoment. De onderneming krijgt hierbij de kans om nog eens beroep te doen op de expertise van de coach. Dit moment is cruciaal daar de grootste uitdaging is aangebroken: het verankeren van een gezondheidsbeleid.

Aanpak

  • Er wordt gebruik gemaakt van een 'serious game'.
  • Het is een methodiek die volgens een spelelement werkt.
  • Het zorgt ervoor dat we competenties aanbrengen op een onderbouwde en vooral leuke manier. De voordelen zijn talrijk: plezier en beleving zijn groter, hogere intrinsieke motivatie, verhoogde aandacht, groot leereffect, ...


Terug

Tussenkomst

Indien u als onderneming aan enkele criteria voldoet, dan ontvangt u subsidies voor de opmaak van een gezondheidsbeleid. Als erkende onderneming betaalt u slechts € 500 voor het ganse traject, de Vlaamse Overheid financiert het resterende bedrag.
Meer info op www.gezondopdewerkvloer.be of via Alert!

Prijs

Gesloten aanbod:
Volgens offerte
Contacteer ons