De zaakvoerders van Alert!

Daan en Sam, die tevens als schoonbroers door het leven gaan, begonnen in 2012 met Alert! De interesse in thema's als veiligheid, gezondheid en (inter)personal skills groeide vanuit onze opleiding en achtergrond. Ondertussen doceerden we elk al meer dan 1000 opleidingen en blijven we ons ook op diverse niveau's bijscholen om kwaliteit te garanderen. Samen met ons team gaan we voor opleidingen en begeleidingstrajecten met dynamiek!

De docenten van Alert!

Alert! werkt zeer bewust met een vast team. We investeren in dit team omdat we er van overtuigd zijn dat iedere docent de leervisie van Alert! moet uitdragen: hoge kwaliteit door kennis van zaken  - praktijkgericht werken - stevige dosis humor - flexibiliteit om op maat van iedere klant te werken.

 

We zijn blij te kunnen samenwerken met deze groep. De samensmelting van diverse specialisaties en karakters betekent een grote meerwaarde voor de organisatie.

Info over Alert!

Onze missie

Alert! biedt een totaaloplossing aan bedrijven, organisaties en individuen die behoeftes hebben op gebied van veiligheid, gezondheid en (inter)personal skills door middel van opleidingen en coaching.  

 

Alert! is een V.O.F.
BTW-nummer:  0500.566.817
​Maatschappelijke zetel: Lijnwaadstraat 3, 8870 Izegem
RPR: RPR Gent, afdeling Kortrijk

Op wat kan je rekenen bij het aangaan van een samenwerking met Alert!

Anders dan de rest

Ieder traject van Alert ! valt op door ons enthousiasme, onze dynamiek en schwung. In combinatie met zoveel mogelijk praktische oefeningen onderscheiden we ons van de rest.

 

Betrouwbaarheid
Alert! Is een betrouwbare partner waarbij een snelle en duideijke communicatie met de klant prioritair is. U wilt een bepaalde dienstverlening van ons ? Wij doen er alles aan om dit zo vlot en efficiënt mogelijk te laten verlopen.

 

Professionaliteit
De aangeboden cursussen zijn up to date, volledig en aangenaam om volgen. De lesgevers streven steeds naar een kwaliteitsvolle les. We scholen ons zelf heel regelmatig bij en worden ook omringd door vakspecialisten ter ondersteuning.

 

Maatwerk leveren
Alert! gaat altijd voor maatwerk. We nemen steeds onze tijd om de noden en behoeften van de klant in kaart te brengen om vervolgens onze trajecten hier op af te stemmen.

 

Kwaliteit en groei
Alert! wil blijven groeien en de beste kwaliteit van lessen aanbieden. We zijn niet bang om over ons zelf te reflecteren en dragen daarom begrippen als evaluatie en verbetering hoog in het vaandel. De tips van cursisten nemen we mee naar de toekomst om een aangename en leerrijke leeromgeving te blijven garanderen.

De samenwerkingen van Alert!

ESF-project ‘duurzaam loopbaanbeleid’

Alert! bouwt op een duurzame wijze aan een professioneel en dynamisch team. Om de kwaliteit en duurzame werking van ons team te versterken, tekende Alert! in op het ESF-project ‘duurzaam loopbaanbeleid’. Via dit project wil Alert! een duurzaam loopbaanbeleid creëren waar medewerkers gestimuleerd worden om zich te ontplooien, te groeien en zich te professionaliseren. Medewerkers worden hierbij gesteund door het management, collega’s en interne tools die via dit project gecreëerd worden.

Op deze manier kan elke medewerker meegroeien met Alert! volgens zijn of haar talenten en competenties.
We werken hiervoor op vier domeinen:

  • Onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers
  • Mentale en fysieke gezondheid van de medewerkers
  • Kennisverwerving en kennisdeling
  • Coachend leiderschap

 

Om deze doelstellingen te realiseren, wordt € 121 644 geïnvesteerd. Alert! krijgt hiervoor de steun van ESF en de Vlaamse Overheid via een financiële steun van € 80 000.