De prijzen van de shop zijn exclusief BTW, exlusief verzendingskosten (standaardtarieven)

De consument heeft het recht aan Alert! mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.   De verzendingskosten zijn wel ten laste van de consument.